TermTÜRK ağ sayfalarına hoş geldiniz.

Hacettepe Üniversitesi Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TermTÜRK) 07 Kasım 2010 tarih ve 27752 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikle kurulmuştur. Bu Yönetmelikle Merkezin adı "Hacettepe Üniversitesi Terim Uygulama ve Araştırma Merkezi" olarak yer almaktadır. Ancak 02.04.2014 tarihli Senato kararıyla Merkezin adının "Hacettepe Üniversitesi Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TermTÜRK)" olarak değiştirilmesi için başlatılan süreç sürmektedir.

TermTÜRK 2008-2010 yılları arasında Almanya, Avusturya ve Romanya ve Türkiye'den birer üniversitenin katılımıyla Mütercim-Tercümanlık Bölümü olarak yürüttüğümüz TermTurk - Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji projesinin bir ürünüdür. Bu projenin amaçları arasında yer alan, Türkiye'de terminoloji alanında ulusal bir politika geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılarak terminoloji çalışmalarının desteklenmesi ve eğitim verilmesi gibi çalışmaların sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Sayfalarımızda çalışmalarımız ve etkinliklerimiz hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

TermTÜRK
Hacettepe Üniversitesi
Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi