İletişim

HÜTAM
Hacettepe Üniversitesi
Terminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Edebiyat Fakültesi Binası
Kapı D Blok 13 Kat 1
06800 ANKARA

Tel: +90 312 297 6290

E-Posta: atesman@gmail.com

TermTÜRK
Hacettepe Üniversitesi
Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi